Ferdi Schukking heeft de lesmethode “improviseren kun je leren” voor zijn leerlingen vervaardigd. De improvisatie-methode behelst het leren analyseren van (jazz) standards. Bij elk boek zijn meespeel CD’s vervaardigd om de oefeningen en standards thuis te kunnen spelen.

“Improviseren kun je leren” is hier te bestellen.
De methode bestaat uit acht modules:
Deel 1: Majeur
Deel 2: Cadensen
Deel 3: Mineur
Deel 4: Blues
Deel 5: Gevorderd
Deel 6: Ladders
Deel 7: Melodie
Deel 8: Soleren
Per module wordt de theorie behandeld en komen een aantal standards aan bod die door de student geanalyseerd kunnen worden. In acht modules wordt in oplopende moeilijkheidsgraad de complete jazztheorie behandeld van toonladders en akkoorden tot alteraties en tritonusvervanging. De acht delen zijn hier te bestellen voor € 19,50 per deel.

Het Basispakket deel 1 t/m 3, majeur en mineur van € 58,50 voor € 54,00.
Hiermee kun je 75% van de standards analyseren en leer je een goede solo te spelen.
Deel 4, de Blues is op zichzelf staand en kun je los gebruiken.
Gevorderden pakket deel 5 & 6 van € 39,00 voor € 35,00 waarin je alle denkbare standards kunt analyseren.
Verdiepingspakket deel 7 & 8 van € 39,00 voor € 35,00. Deze kan na het basispakket en geeft verdieping in het soleren.
Totale pakket deel 1 t/m 8 van € 156,00 voor € 140,00.

Elke module kan afzonderlijk in een workshop gebruikt worden.
De partituren zijn opgeslagen in pdf formaat. Mochten de noten niet correct weergegeven worden dan kan op adobe.com gratis de nieuwste versie van de Acrobat-reader gedownload worden.

De partijen zijn voor C-instrumenten, Bes- en Es-instrumenten en in de bassleutel. In de analyse zijn de trappen onder de akkoorden vermeld. In de cirkel staat de toonsoort: met hoofdletter is majeur, met een kleine letter mineur.