Improviseren kun je leren

Deze workshop zijn de eerste 3 modules van een achtdelige cursus jazzimprovisatie. Er wordt gewerkt aan de hand van het spelen en theoretisch analyseren van ‘standards’. In zes modules wordt in oplopende moeilijkheidsgraad de complete jazztheorie behandeld van toonladders en akkoorden tot alteraties en tritonusvervanging.

In Module 1 van de workshop ‘Improviseren kun je leren’ wordt de basis gelegd voor het improviseren over akkoordenschema’s. De aanpak behelst het benoemen van akkoorden in trappen van een toonladder. De majeur theorie wordt stap voor stap behandeld.
Elke week worden een aantal standards uitgedeeld die als huiswerk geanalyseerd moet worden. Daarnaast worden oefeningen gespeeld en wordt het geleerde in praktijk gebracht door in de solo’s de goede noten op de juiste plaats te (proberen te) spelen. In Module 2 worden de majeur cadensen behandeld. In Module 3 worden de mineur toonsoorten uitgelegd. In deze intensieve workshop wordt de hele majeur en mineur theorie uitgelegd en vooral gespeeld.

Verschillende stijlen komen aan bod zoals swing, bossa, calypso, ballad en funk. Je krijgt een CD waarop de originele versies zijn te horen. Een leuke workshop voor wie vanaf de basis grondig wil leren improviseren of het geheugen wil opfrissen.