De workshop zal vooral in het teken staan van de basisbeginselen van het improviseren. Allereerst het thema. We spelen stukken in verschillende stijlen (in overleg met de deelnemers): een calypso, blues, bossa, bebop/swingstuk, een vrije improvisatie, een ballad etc. Iedere stijl heeft zijn eigen manier van spelen. Zo zal er aandacht geschonken worden aan de timing: is het recht of in swing. Het ensemblespel is erg belangrijk. Zuiverheid, intonatie, grepen, kleur, dynamiek, artikulatie zijn daarbij behorende parameters. Het arrangement komt daardoor beter tot z’n recht.

De improvisatie wordt vanaf de basis opgebouwd: de toonladders, accoorden, het verschil mineur/majeur, ritme, maatgevoel/vormbesef, luisteren, op elkaar reageren, opbouw van de solo etc.
Bij de beginnersgroep zal vooral het speelplezier belangrijk zijn. In een goede sfeer zullen de deelnemers meer open staan voor elkaar en elkaars speelwijze. Dan ontstaat er ruimte voor muzikale uitstapjes en experimenten en wordt de groep een eenheid.