Je kunt bij Ferdi Schukking je voorbereiden op een toelatingsexamen voor het conservatorium.
Je krijgt theorielessen, solfège lessen, ritmische en melodische dictees, harmonieleer en contrapunt.
Liefst elke week een uur, maar het kan ook tweewekelijks.
Kosten € 50 per uur.